Vážená Národná rada SR, Vážení poslanci Národnej rady SR,

Národná rada SR bude v najbližších dňoch rokovať o zákone zo 4. decembra 2018 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, parlamentná tlač 1254, ktorý prezident Slovenskej republiky vrátil Národnej rade SR a navrhol neprijať ako celok z nasledovných dôvodov: “celá koncepcia schváleného zákona opomína náležitým spôsobom zohľadniť to, že v právnom poriadku Slovenskej republiky sú chránené ústavné hodnoty a princípy, ktoré vyžadujú od takého zákona oveľa rigoróznejšiu úpravu organizácie a prevádzkovania hazardných hier, než je ustanovená v schválenom zákone. Podľa môjho názoru je prioritným záujmom a hodnotou ústavného poriadku ochrana rodiny založenej manželstvom a detí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rodiny. Rovnako významne ústavne chráneným objektom je verejné zdravie. …Schválený zákon nedáva samosprávam dostatočnú flexibilitu pri ochrane záujmov obyvateľov obcí pri regulácii hazardu.”

Národná rada SR bude v najbližších dňoch rokovať o zákone zo 4. decembra 2018 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, parlamentná tlač 1254, ktorý prezident Slovenskej republiky vrátil Národnej rade SR a navrhol neprijať ako celok z nasledovných dôvodov: “celá koncepcia schváleného zákona opomína náležitým spôsobom zohľadniť to, že v právnom poriadku Slovenskej republiky sú chránené ústavné hodnoty a princípy, ktoré vyžadujú od takého zákona oveľa rigoróznejšiu úpravu organizácie a prevádzkovania hazardných hier, než je ustanovená v schválenom zákone. Podľa môjho názoru je prioritným záujmom a hodnotou ústavného poriadku ochrana rodiny založenej manželstvom a detí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rodiny. Rovnako významne ústavne chráneným objektom je verejné zdravie. …Schválený zákon nedáva samosprávam dostatočnú flexibilitu pri ochrane záujmov obyvateľov obcí pri regulácii hazardu.”

My zvolení zástupcovia miest a obcí Slovenska sme presvedčení, že vrátený zákon zhoršuje prostredie našich miest a obcí. Sociálne náklady hazardu znášajú najmä rodiny a obec. Privatizácia online hazardu a zlegalizovanie reklamy na online hazard dostupnej aj mládeži spôsobí ešte masívnejšie rozšírenie a nárast negatívnych dôsledkov, ktorým už obce čelia.

Negatívne dôsledky hazardu vidíme v závislostiach, v negatívnych dopadoch na rodiny hráčov, v sekundárnej kriminalite spôsobenej dlhmi, ale aj v tom, že herne vytvárajú v meste „mŕtve“ zóny. Objem vkladov do hazardu neustále rastie.

Očakávané pozitívne dopady predošlej novely zákona sa zatiaľ nepotvrdili. Počet herných automatov klesol iba tam, kde samosprávy prijali reguláciu hazardu formou všeobecne záväzných nariadení. Mestá a obce však narážajú na demokratický deficit zákona, ktorým hazard získal privilegované postavenie. Povinnosť predloženia petície pre zákaz hazardu s 30 percentami obyvateľov obce na prijatie regulácie hazardu znamená v mnohých prípadoch vylúčenie demokracie. Fungovanie zastupiteľskej demokracie vylučuje výrazne nefunkčný inštitút priamej demokracie.

Zákon predĺžil licencie pre herne z dvoch až na päť rokov. Občania miest a obcí odmietajú, aby po prijatom rozhodnutí svojich zástupcov znášali negatívne dôsledky hazardu ďalších päť rokov.

Navrhujeme, aby Národná rada SR neprijala zákon vrátený prezidentom a v budúcnosti prijala taký zákon, ktorý umožní samosprávam rozhodnúť sa, či chcú alebo nechcú na svojom území herne a kasína. Zároveň žiadame, aby na toto rozhodnutie nebola potrebná petícia občanov a aby obciam bolo vrátené právo kontrolovať hazard vo svojich obciach.

V Bratislave 18.1.2019

Poznámka: Dňa 29.1.2019 Národná rada SR prelomila veto pána prezidenta Kisku a prijala nový zákon o hazardných hrách. Budeme sa snažiť zmeniť tento zákon a zvýšiť právomoci miest a obcí v otázke regulácie hazardných hier na ich území. Pokiaľ máte záujem, aby sme Vás informovali o ďalších kampaniach na zmenu zákona, môžete vyplniť tento formulár.

Signatári

Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Bratislava

Andrea Turčanová, primátorka krajského mesta Prešov

Richard Rybníček, primátor krajského mesta Trenčín

Marek Hattas, primátor krajského mesta Nitra

Ján Prílepok, primátor mesta Dolný Kubín

Stanislav Horník, primátor mesta Hriňová

Branislav Tréger, primátor mesta Liptovský Hrádok

Jozef Trstenský, primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Jaroslav Seman, primátor mesta Podolínec

Michal Repaský Ing., primátor mesta Sabinov

Peter Novisedlák, primátor mesta Stupava

Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen

Milan Lichý, viceprimátor a mestský poslanec mesta Banská Bystrica

Lucia Štasselová, viceprimátorka hlavného mesta Bratislava

Matúš Lakoštík, viceprimátor mesta Dolný Kubín

Daniel Balko, viceprimátor mesta Nitra

Michaela Hefková, viceprimátorka a mestská poslankyňa mesta Nitra

František Mašlonka, viceprimátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Michal Bezák, viceprimátor mesta Piešťany

Lukáš Antoni, viceprimátor mesta Podolínec

Barbora Birnerová, viceprimátorka mesta Žilina

Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava – Devín

Jozef Uhler, starosta mestskej časti Bratislava – Jarovce

Dana Čahojová, starostka mestskej časti Bratislava – Karlova ves

Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Michal Drotován, starosta mestskej časti Bratislava – Rača, poslanec BSK, Bratislava-Rača

Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava – Staré mesto

Danka Ďuriačová, starostka obce Bobot

Anton Grobarčík, starosta obce Bobrov

Jozef Savkuliak, starosta obce Budmerice

František Budovec, starosta obce Čierny Balog

Mário Beblavý, starosta obce Dolný Lopašov

Gabriela Timková, starosta obce Egreš

Alexander Udvardy, starosta obce Halič

Martin Ivan, starosta obce Hermanovce nad Topľou

František Škapec, starosta obce Hruštín

Hubert Danihel, starosta obce Kostolište

Martin Vincej, starosta obce Kuzmice

Slavomír Zahornadský, starosta obce Letanovce

Marián Javorka, starosta obce Likavka

Miroslav Valčičák, starosta obce Lokca

Marián Murín, starosta obce Mútne

Jaroslav Rosina, starosta obce Nižná

Silvia Skusilová, starostka obce Nižná Boca

Albin Maslaňák, starosta obce Oravské Veselé

Ing. Dušan Nepšinský, starosta obce Pohronská Polhora

Peter Sekerák, Ing, starosta obce Priekopa

Marko Angelovič, starosta obce Šarišské Dravce

František Chudý, starosta obce Štefanov

Pavel Kravec, starosta obce Trnavá Hora

Anton Grigeľ, starosta obce Vasiľov

Desana Stromková, starostka obce Veterná Poruba

Ján Banovčan, starosta obce Zábiedovo

Kristína Maliňáková, starostka obce Záborské

Ján Bielik, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

Miroslav Libič, mestský poslanec mesta Bánovce nad Bebravou

MUDr. Jozef Baláž, mestský poslanec mesta Banská Bystrica

David Kapusta, mestský poslanec mesta Banská Bystrica

Erika Karová, mestská poslankyňa mesta Banská Bystrica

Hana Kasová, mestská poslankyňa mesta Banská Bystrica

Andrej Leitner, mestský poslanec, Banská Bystrica

Milan Kabina , mestský poslanec mesta Banská Štiavnica

Matej Michalský, mestský poslanec mesta Banská Štiavnica

Ján Karman, mestský poslanec mesta Bratislava a poslanec mestskej časti Bratislava – Petržalka

Milan Vetrák, mestský poslanec mesta Bratislava

Martin Klimek, mestský poslanec mesta Čadca

Peter Jonák, mestský poslanec mesta Dolný Kubín

Augustín Popluhár, mestský poslanec mesta Galanta

Helena Ufnarová, mestská poslankyňa mesta Humenné

Peter Liba, poslanec mesta Košice, poslanec MČ Košice-Západ

Vavrín Randa, mestský poslanec mesta Kysucké Nové Mesto

Ing.Vladimír Svrček, mestský poslanec mesta Kysucké Nové Mesto

MUDr. Jana Suráková, mestská poslankyňa mesta Levoča

Peter Bakay , mestský poslanec mesta Nitra

Filip Barbarič, mestský poslanec mesta Nitra

Tomáš Jursa, mestský poslanec mesta Nitra

Jarmila Králová, Ing., PhD., mestská poslankyňa mesta Nitra

Peter Mezei, mestský poslanec mesta Nitra

Oliver Pravda, mestský poslanec mesta Nitra

Anna Šmehilová, mestská poslankyňa mesta Nitra

Michal Bukovčák, mestský poslanec mesta Nová Dubnica

Iveta Antalová, mestská poslankyňa mesta Nové Mesto nad Váhom

Peter Bača, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Matej Bielik, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Alena Čechvalová, mestská poslankyňa mesta Nové Mesto nad Váhom

Vladimír Fraňo, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Martin Kolesár, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Daniel Kopunec, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Jaroslav Košťál, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Ján Kudlík, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Miroslav Ostrenka, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Milan Špánik, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Tomáš Urminský, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Filip Vavrinčík, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Miroslav Vidlička, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Ján Vojtek, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Mário Vyzváry, mestský poslanec mesta Nové Mesto nad Váhom

Peter Janeček, mestský poslanec mesta Pezinok

Jan Krupa, mestský poslanec mesta Piešťany

Andrej Klapica, mestský poslanec mesta Piešťany

Jozef Mičura, mestský poslanec mesta Piešťany

Eduard Ferencko, mestský poslanec mesta Podolínec

Zuzana Bednárová, mestská poslankyňa mesta Prešov

Jozef Demčák, mestský poslanec mesta Prešov

Miroslav Kubičár, mestský poslanec mesta Púchov

Ing.Pavel Melišík, mestský poslanec mesta Púchov

Roman Špaček, mestský poslanec mesta Púchov

Jozef Kropiľák, mestský poslanec mesta Sabinov

Stanislav Vaňo, mestský poslanec mesta Sabinov

Peter Príbelský, mestský poslanec mesta Senec

Sáša Butášová Bidleňová, mestská poslankyňa mesta Sliač

Peter Kocúr, mestský poslanec mesta Sliač

Dávid Slavkovský, mestský poslanec mesta Sliač

Štefan Janko, mestský poslanec mesta Snina

Milan Pavúk, mestský poslanec, Stropkov

Denisa Klačmanová, mestská poslankyňa mesta Stupava

Marek Lacka , mestský poslanec mesta Stupava

Martin Smeja, mestský poslanec mesta Stupava

Gabriela Lacková, mestská poslankyňa mesta Šaľa

Ľudmila Menšíková, mestská poslankyňa mesta Šaštín – Stráže

Kristína Pöstényi, mestská poslankyňa mesta Šaštín-Stráže

Andrej Vajči , mestský poslanec mesta Šaštín-Stráže

Michal Bohát, mestský poslanec mesta Topoľčany

Pavol Bobošík, mestský poslanec mesta Trenčín

Svorad Harcek, mestský poslanec mesta Trenčín

Peter Hošták, mestský poslanec mesta Trenčín

Mária Machová, mestská poslankyňa mesta Trenčín

Lukáš Ronec, mestský poslanec mesta Trenčín

Martin Trepáč, mestský poslanec mesta Trenčín

Rastislav Mráz, mestský poslanec mesta Trnava

Ladislav Bľacha, mestský poslanec mesta Vranov nad Topľou

Klaudia Ivanovičová, mestská poslankyňa mesta Zlaté Moravce

Milan Barna, mestský poslanec mesta Zvolen

Branislav Husár, mestský poslanec mesta Zvolen

Peter Košík, mestský poslanec mesta Zvolen a poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja

Ľubomír Zdút-Šťastný, mestský poslanec mesta Zvolen

Ľubomír Bechný, mestský poslanec mesta Žilina

Iveta Martinková , mestská poslankyňa mesta Žilina

Marek Richter, mestský poslanec mesta Žilina

Miriam Šuteková, mestská poslankyňa mesta Žilina

František Talapka, mestský poslanec mesta Žilina

Iveta Jančoková, poslankyňa mestskej časti Bratislava – Petržalka

Miroslava Makovnikova Mosna, poslankyňa mestskej časti Bratislava – Petržalka

Natália Podhorná, poslankyňa mestskej časti mesta Bratislava – Petržalka

Mikuláš Krippel, poslanec mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja

Vladimír Palko, poslanec mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Zuzana Kimáková, poslankyňa mestskej časti mesta Košice – Lorinčík

Daniel Liba, poslanec mestskej časti mesta Košice – Pereš

Mgr. Iveta Bočkayová, poslankyňa mestskej časti mesta MČ Košice – Vyšné Opátske

Matej Slávik, obecný poslanec obce Beluša

Pavol Koreň, obecný poslanec obce Bobot

Boris Michalička, obecný poslanec obce Bobot

Martin Butko, obecný poslanec obce Dolné Dubové

Tomáš Leško, obecný poslanec obce Drienovská Nová Ves

Jozef Andrek, obecný poslanec obce Hermanovce nad Toplou

Ján Pivovarník, obecný poslanec obce Hermanovce nad Toplou

Jozef Gambaľ, obecný poslanec obce Hervartov

Martin Haluška, obecný poslanec obce Hruštín

Viktória Harisová, Mgr., obecná poslankyňa obce Imeľ

Ján Ščecina, obecný poslanec obce Kamenica

František Špirka, obecný poslanec obce Kaplna

Róbert Vlček, obecný poslanec obce Klokočov

Katarína Smiešková, obecná poslankyňa obce Kraľová pri Senci

Ján Vronč, obecný poslanec obce Letanovce

Peter Rusko, obecný poslanec obce Liptovské Matiašovce

Július Oláh, obecný poslanec obce Matúškovo

Ing. Zuzana Fábryová, obecná poslankyňa obce Ľubica

Peter Nahaj, obecný poslanec obce Mernik

Tomáš Dúbravský, obecný poslanec obce Mojmírovce

Eduard Kollár, obecný poslanec obce Nitrianska Blatnica

Dagmar Pátrovičová, obecná poslankyňa obce Nitrianska Blatnica

Ján Mišík, obecný poslanec obce Nižná

Martin Nákačka, obecný poslanec obce Nižná

Jozef Virostko, obecný poslanec obce Nižná

Martin Žuffa, obecný poslanec obce Nižná

Stanislav Mikolajčík, obecný poslanec obce Novoť

Miloš Kurek, obecný poslanec obce Oravské Veselé

Ján Sameliak, obecný poslanec obce Oravské Veselé

Anton Šefčík, obecný poslanec obce Oravské Veselé

Pavel Verčimák, obecný poslanec obce Pavlovce

Viera Horňáková, obecná poslankyňa obce Pečovská Nová Ves

Pavol Chmeliar, obecný poslanec obce Plavnica

Rastislav Malatinka, obecný poslanec obce Podbiel

Veronika Basta, obecná poslankyňa obce Rovinka

Rudolf Nagy, obecný poslanec obce Rovinka

Marek Rabada, obecný poslanec obce Rozhanovce

Lehoťáková Anna, obecná poslankyňa obce Ružiná

František Novák, obecný poslanec obce Slovenská Volova

Vladimír Jan Kružík, obecný poslanec obce Sobotište

Róbert Kuklovský, obecný poslanec obce Sološnica

Richard Koyš, obecný poslanec obce Sučany

Radoslav Zuščik, obecný poslanec obce Šiba

Ján Gažo, obecný poslanec obce Špačince

František Roštek, obecný poslanec obce Švošov

Zuzana Gálová, obecná poslankyňa obce Tajov

Katarína Kubicová, obecná poslankyňa obce Váhovce

Attila Lukáč, obecný poslanec obce Vojany